الکترودهای گرافیتی RP

  • RP Graphite electrode

    الکترود RP Graphite

    گرافیت الکترود عمدتاً برای ساخت فولاد در کوره های برقی ، کوره داغ معدنی و کوره مقاومت الکتریکی کاربرد دارد. الکترود گرافیتی جریان الکتریکی را درون کوره هدایت می کند. جریان الکتریکی قوس را در ناحیه ذوب در کوره الکتریکی ایجاد می کند ، هنگامی که درجه حرارت به حدود 2000 درجه سانتیگراد افزایش می یابد ، ذوب شروع می شود. یک سری الکترود گرافیتی ما برای کوره معمولی و کوره پرقدرت با فشار زیاد و قوس کوتاه قابل استفاده است.