الکترودهای گرافیتی HP

  • HP Graphite electrode

    الکترود HP Graphite

    الکترود گرافیت HP از سوزن کک ساخته شده از ژاپن ، آمریکا ساخته شده است ، فرآیند تولید الکترود گرافیتی خرد ، غربال ، مواد تشکیل دهنده ، ورز دادن ، قالب گیری ، پخت ، اشباع فشار قوی ، دومین دستگاه برشته ، گرافیت و ماشینکاری ، نوک سینه ها است. الکترود گرافیتی و نوک سینه توسط سه بار آغشته سازی و چهار بار پخت ساخته می شوند ، ماده الکترود گرافیتی برای ساخت فولاد ، کک سوزنی است که از ژاپن و آمریکا وارد می شود.