كالسین كلسین / CPC

  • Calcined petroleum coke

    کک نفتی کلسینه

    CPC (کلسینه نفتی کلسینه) یک جامد کربنی است که از واحدهای پوکر پالایشگاه نفت یا سایر فرآیندهای ترک خوردگی حاصل می شود.